چرا بتن ترک می خورد؟ شش نوع رایج ترک در بتن

چرا بتن ترک می خورد؟ انواع ترک در بتن

انواع ترک در بتن موضوع جدیدی نیست و بسیار رایج می‌باشد اما اغلب اشتباه گرفته می‌شود. وقتی شما شکافی را در دال یا دیوار خود می‌بیند، به خصوص اگر بتن نسبتا جدید باشد، به طور خودکار تصور می‌کند که مشکلی …

چرا بتن ترک می خورد؟ انواع ترک در بتن ادامۀ مطلب »