11 عاملی که می‌ تواند بر مقاومت بتن تأثیر بگذارد

۱۱ عاملی که می‌ تواند بر مقاومت بتن تاثیر بگذارد

بتن به طور گسترده‌ای در دنیای ساخت و ساز استفاده می‌شود. بتن از مواد مختلفی تشکیل شده است که البته همه آن‌ها نقش متفاوتی دارند. خواص بتن به طور کلی به اختلاط مواد تشکیل دهنده بتن مانند سیمان، سنگدانه‌های درشت، …

۱۱ عاملی که می‌ تواند بر مقاومت بتن تاثیر بگذارد ادامۀ مطلب »