افزودنی فوق کاهنده آب یا فوق روان کننده چیست؟

افزودنی فوق کاهنده آب یا فوق روان کننده چیست؟

افزودنی‌های فوق کاهنده آب که به نام «فوق روان کننده» نیز خوانده می‌شوند، با کاهش شدید مقدار آب مورد نیاز بتن، با حفظ نسبت آب به سیمان، روانی مورد نیاز مخلوط را تأمین می‌کند و در نتیجه، با حفظ مقاومت …

افزودنی فوق کاهنده آب یا فوق روان کننده چیست؟ ادامۀ مطلب »