• Info@pce.ir
  • آدرس کارخانه:اصفهان، شهرک صنعتی بزرگ شرق، خ هفتم، صنایع شیمیایی ساختمان پارتاک
  • اکنون تماس بگیرید: 09131135803

سیمان پرتلند

انواع سیمان پرتلند در استاندارد ایران

انواع سیمان پرتلند در استاندارد ایران به پیروی از استاندارد آمریکایی ASTM به شرح زیر است:

سیمان تیپ یک (سیمان پرتلند معمولی)

سیمان پرتلند معمولی درکارهای معمولی وعمومی نظیر ساختن اسکلتهای بتن آرمه، پلها، قطعات پیش ساخته بتن آرمه، جدول خیابانها، ملاتها، اندودها و پی ساختمانهایی که امکان حمله سولفات ها وجود ندارد مصرف می شود.

در استاندارد ایران سیمان تیپ ۱ به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از ۱-۳۲۵ ٬ ۱-۴۲۵ و ۱-۵۲۵

این تقسیم بندی بر مبنای مقاومت ۲۸ روزه نمونه های سیمان است.

 

سیمان تیپ دو (سیمان پرتلند اصلاح شده)

سیمان نوع 2 با سیمان اصلاح شده در برابر حمله سولفات ها از سیمان معمولی مقاوم تر است و در مواردی که آب زیرزمینی حاوی کمی سولفات است مصرف می شود. به علاوه چون گرمازایی این نوع سیمان هنگام آبگیری کمتر از سیمان معمولی است، در بتن های حجیم (جسیم)و بتن ریزی در هوای گرم نیز به مصرف می رسد.

 

 

سیمان تیپ سه (سیمان پرتلند زود سخت شونده)

سیمان نوع 3 یا سیمان خیلی زودگیر را در مواقعی که بارگذاری باید مدتی کوتاه بعد از بتن ریزی صورت گیرد یا بخواهند قالبها را زودتر بردارند یا به هنگام بتن ریزی در هوای سرد به مصرف می رسانند. این نوع سیمان در سازه های ویژه مانند سیلوها که به کمک قالب های لغزان اجرا می شوند، قابل مصرف است. مصرف آن در بتن ریزی در هوای سرد، دوره عمل آوری کنترل شده بتن را کاهش می دهد. استفاده از این نوع سیمان در بتن ریزی های حجیم مجاز نیست.

 

سیمان تیپ چهار (سیمان پرتلند با حرارت کم)

سیمان نوع 4 یا سیمان کم حرارت غالباً در بتن ریزی های حجیم به ویژه در فصول گرم به مصرف می رسد. سیمانی با حرارت زایی کم است و در شرایطی که آهنگ و مقدار حرارت تولید شده باید حداقل باشد مورد استفاده قرار می گیرد. روند کسب مقاومت این سیمان نسبت به سیمان نوع 1 آهسته تر است. سیمان پرتلند نوع 4 در سازه های بتنی حجیم ، مانند سدهای وزنی بزگ بکار می رود که در چنین سازه هایی افزایش دما بر اثر گرمای ایجاد شده از آبگیری سیمان در هنگام سخت شدن بتن ، عامل بحرانی بشمار می آید. معمولاً این نوع سیمان را طبق سفارش ویژه تولید می نمایند.

سیمان تیپ پنج (سیمان پرتلند ضدسولفات)

سیمان نوع 5 با سیمان ضد سولفات ، برای مصرف در بخش هایی از ساختمان که شدیداً در معرض حمله سولفاتها باشد، مناسب است.در مواردی که حمله سولفاتها شدید، بسیار شدید یا فوق العاده شدید باشد، استفاده از این نوع سیمان ضروری است. نباید از این نوع سیمان در مناطقی مانند سواحل خلیج فارس و دریای عمان که خطر حمله همزمان سولفات ها وکلریدها  وجود دارد، استفاده نمود.

در حال حاضر کارخانه های ایران سیمانهای انواع 1و2و5 را تولید می کنند و برای تولید انواع دیگر سفارش می پذیرند.