• Info@pce.ir
  • آدرس کارخانه:اصفهان، شهرک صنعتی بزرگ شرق، خ هفتم، صنایع شیمیایی ساختمان پارتاک
  • اکنون تماس بگیرید: 09131135803

بتن خود تراکم (Self-consolidating concrete)

بتن خود تراکم (SCC)، بتن روانی است که در آن جداشدگی اتفاق نمی افتد و به راحتی در مکان مورد نظر گسترده شده و از میان آرماتورها عبور کرده و قالب را بدون هر گونه لرزاندن مکانیکی پر می نماید. در سال های اخیر تحقیقات زیادی بر روی بتن خود تراکم انجام گرفته است. تعداد زیادی راهنمای روش طرح اختلاط وجود دارد. اولین روش طرح اختلاط برای بتن خود تراکم  (SCC)به وسیله Okumura از دانشگاه توکیو در سال 1988 میلادی پیشنهاد شد. هدف اصلی این بود که در حد ممکن بتن قوی تر با نیاز کمتر به کاریدی ساخته شود. توسعه بتن خود تراکم، بهبودی شرایط کاری در کارگاه های ساختمانی و نیز کاهش سرو صدا، گرد و غبار و ویبراسیون بوده است. در سال های اخیر، سازه های بتنی زیادی با توجه به افزایش ارتفاع و حجم کار ساخته شده اند که نشان دهنده تقاضای تنوع بیشتر در بتن های با کارایی بالا می باشد. برای رسیدن به این اهداف بتن های با مقاومت، دوام و روانی بالا مورد مطالعه قرار گرفتند.